Bete Aguirre

O Blog da Bete!

Que beleza de Vaso!!!!

novembro23

Jacintha Guimarães pintou lindamente seu vaso ao estilo DELFT!!!!!!!!!!!!!!!!

o endereo de e-mail no ser publicado

Website example

Seu comentrio: